ยังอยากเป็นคนไทยอยู่ https://myopinion.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-03-2012&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-03-2012&group=4&gblog=19 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[set]]> 1225.85 , 1270.30ถือต่อset50 -> 862.20 , 893.83MACD ยังไม่ชัดโดยสรุประมัดระวัง....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-03-2012&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-03-2012&group=4&gblog=19 Thu, 22 Mar 2012 9:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-12-2011&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-12-2011&group=4&gblog=18 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-12-07 gold (1h)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-12-2011&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-12-2011&group=4&gblog=18 Wed, 07 Dec 2011 8:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-12-2011&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-12-2011&group=4&gblog=17 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-12-06 09:03]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-12-2011&group=4&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-12-2011&group=4&gblog=17 Tue, 06 Dec 2011 9:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-11-2011&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-11-2011&group=4&gblog=16 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[set50 climax coming soon]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-11-2011&group=4&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-11-2011&group=4&gblog=16 Fri, 18 Nov 2011 9:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-11-2011&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-11-2011&group=4&gblog=15 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีหุ้น : เหตุผล คือ ไม่มีเหตุผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-11-2011&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-11-2011&group=4&gblog=15 Thu, 17 Nov 2011 11:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-11-2011&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-11-2011&group=4&gblog=14 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีหุ้น(มั่วเอง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-11-2011&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-11-2011&group=4&gblog=14 Wed, 16 Nov 2011 10:41:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=14-11-2011&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=14-11-2011&group=4&gblog=13 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเรียนจากอาทิตย์ที่ผ่านมา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=14-11-2011&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=14-11-2011&group=4&gblog=13 Mon, 14 Nov 2011 7:16:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-11-2011&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-11-2011&group=4&gblog=12 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-11-10 15:18 เก็บไว้เป็นหลักฐาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-11-2011&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-11-2011&group=4&gblog=12 Thu, 10 Nov 2011 15:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-11-2011&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-11-2011&group=4&gblog=11 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-11-01 แล้วจะไปทางไหน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-11-2011&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-11-2011&group=4&gblog=11 Wed, 02 Nov 2011 7:30:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-10-2011&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-10-2011&group=4&gblog=10 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-10-22 ขอ "รอดู" ก่อนล่ะกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-10-2011&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-10-2011&group=4&gblog=10 Sat, 22 Oct 2011 1:23:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=30-10-2015&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=30-10-2015&group=3&gblog=42 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[เผด็จการเสียงข้างมาก เผด็จการรัฐสภา เผด็จการประชาธิปไตย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=30-10-2015&group=3&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=30-10-2015&group=3&gblog=42 Fri, 30 Oct 2015 11:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-07-2015&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-07-2015&group=3&gblog=41 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[เผด็จการ vs ประชาธิปไตย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-07-2015&group=3&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-07-2015&group=3&gblog=41 Fri, 24 Jul 2015 21:20:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-12-2014&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-12-2014&group=3&gblog=38 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชานิยม vs ประชาไม่นิยม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-12-2014&group=3&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-12-2014&group=3&gblog=38 Fri, 12 Dec 2014 15:00:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-12-2014&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-12-2014&group=3&gblog=37 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[เลือกตั้ง และ หลักการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-12-2014&group=3&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-12-2014&group=3&gblog=37 Thu, 04 Dec 2014 7:57:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-12-2013&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-12-2013&group=3&gblog=36 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[comment]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-12-2013&group=3&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-12-2013&group=3&gblog=36 Wed, 25 Dec 2013 8:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-12-2013&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-12-2013&group=3&gblog=35 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA["คนเท่ากัน เดินหน้าเลือกตั้ง ร่วมกันปฏิรูป" โดยสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-12-2013&group=3&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-12-2013&group=3&gblog=35 Mon, 23 Dec 2013 13:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-12-2013&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-12-2013&group=3&gblog=34 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถาม คำตอบ ง่ายๆพื้นๆที่คนฉลาดไม่เข้าใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-12-2013&group=3&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-12-2013&group=3&gblog=34 Mon, 23 Dec 2013 10:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-12-2013&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-12-2013&group=3&gblog=33 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฎิรูปการเมือง ปฎิรูปกฎเกณฑ์ หรือ ปฎิรูปความคิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-12-2013&group=3&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-12-2013&group=3&gblog=33 Mon, 16 Dec 2013 8:41:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-12-2013&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-12-2013&group=3&gblog=32 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[สุเทพ กับ ระบอบทักษิณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-12-2013&group=3&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-12-2013&group=3&gblog=32 Wed, 11 Dec 2013 6:06:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=29-11-2013&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=29-11-2013&group=3&gblog=31 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[40สว. กำลังละเมิดรํฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=29-11-2013&group=3&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=29-11-2013&group=3&gblog=31 Fri, 29 Nov 2013 16:00:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-11-2013&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-11-2013&group=3&gblog=30 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[คนดี คนเลว กับ การเมือง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-11-2013&group=3&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-11-2013&group=3&gblog=30 Sat, 16 Nov 2013 11:31:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-02-2012&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-02-2012&group=3&gblog=29 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมการสิทธิมนุษยชน กับ เป้าหมายเชิงสิทธิมนุษยชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-02-2012&group=3&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-02-2012&group=3&gblog=29 Thu, 23 Feb 2012 8:38:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2011&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2011&group=3&gblog=28 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[มันเป็นช่วงเวลาหาเสียง ไม่ใช่ช่วงเวลาทำงาน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2011&group=3&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2011&group=3&gblog=28 Fri, 04 Nov 2011 12:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2011&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2011&group=3&gblog=27 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำในเขื่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2011&group=3&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2011&group=3&gblog=27 Fri, 04 Nov 2011 10:52:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=01-11-2011&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=01-11-2011&group=3&gblog=26 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[บริหารจัดการ ล้มเหลว ถือเป็นบทเรียน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=01-11-2011&group=3&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=01-11-2011&group=3&gblog=26 Tue, 01 Nov 2011 9:48:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-10-2011&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-10-2011&group=3&gblog=25 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[การเตรียมงาน กับ การทำงาน , การป้องกันปัญหา กับการ แก้ปัญหา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-10-2011&group=3&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-10-2011&group=3&gblog=25 Thu, 06 Oct 2011 16:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-08-2011&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-08-2011&group=3&gblog=24 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามที่ดี ??? ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-08-2011&group=3&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-08-2011&group=3&gblog=24 Fri, 26 Aug 2011 19:03:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=31-05-2011&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=31-05-2011&group=3&gblog=23 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริง ความเชื่อ และ ถูกผิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=31-05-2011&group=3&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=31-05-2011&group=3&gblog=23 Tue, 31 May 2011 10:17:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=31-05-2011&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=31-05-2011&group=3&gblog=22 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[vote no ได้อะไร? debate ได้อะไร? และ เหตุแห่งการ "ไม่" debate (ขำขำ ... มั้ง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=31-05-2011&group=3&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=31-05-2011&group=3&gblog=22 Tue, 31 May 2011 10:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-04-2011&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-04-2011&group=3&gblog=21 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[economic push or pull ความแตกต่าง ในความ(พยายามจะ)เหมือน (2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-04-2011&group=3&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-04-2011&group=3&gblog=21 Thu, 07 Apr 2011 9:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-04-2011&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-04-2011&group=3&gblog=20 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[economic push or pull ความแตกต่าง ในความ(พยายามจะ)เหมือน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-04-2011&group=3&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=07-04-2011&group=3&gblog=20 Thu, 07 Apr 2011 8:54:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-03-2011&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-03-2011&group=3&gblog=19 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[อภิสิทธิ์ แปลว่าอะไรกันแน่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-03-2011&group=3&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-03-2011&group=3&gblog=19 Fri, 18 Mar 2011 17:11:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-03-2011&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-03-2011&group=3&gblog=18 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[โกหกหรือไม่ ดูว่า ตอบคำถามหรือไม่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-03-2011&group=3&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-03-2011&group=3&gblog=18 Fri, 18 Mar 2011 11:33:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=09-01-2011&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=09-01-2011&group=3&gblog=17 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักการ หรือ หลักก... ผลประโยชน์ อยู่เหนือ วิชาการ และ จรรยาบรรณ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=09-01-2011&group=3&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=09-01-2011&group=3&gblog=17 Sun, 09 Jan 2011 11:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-11-2010&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-11-2010&group=3&gblog=16 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[อันเนื่องมาจากบทความ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-11-2010&group=3&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-11-2010&group=3&gblog=16 Wed, 17 Nov 2010 11:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-09-2010&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-09-2010&group=3&gblog=15 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถาม ที่(คาดว่าจะ)ไม่(มีวัน)ได้รับคำตอบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-09-2010&group=3&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-09-2010&group=3&gblog=15 Sat, 11 Sep 2010 13:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-06-2010&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-06-2010&group=3&gblog=14 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชาชน เลือก สส. เป็นรายบุคคล หรือ เลือกเป็นพรรค?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-06-2010&group=3&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-06-2010&group=3&gblog=14 Thu, 10 Jun 2010 10:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=27-05-2010&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=27-05-2010&group=3&gblog=13 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพูด การกระทำ และ การตอบสนองต่อผลของการกระทำนั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=27-05-2010&group=3&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=27-05-2010&group=3&gblog=13 Thu, 27 May 2010 9:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-05-2010&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-05-2010&group=3&gblog=12 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-05-2010&group=3&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=16-05-2010&group=3&gblog=12 Sun, 16 May 2010 10:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-04-2010&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-04-2010&group=3&gblog=11 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA["สังคมไร้ระเบียบ" ต้องก้าวข้าม ให้พ้น "ต้นเหตุ"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-04-2010&group=3&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-04-2010&group=3&gblog=11 Wed, 28 Apr 2010 11:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=01-03-2009&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=01-03-2009&group=3&gblog=10 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[มวลชน และ เกมส์มวลชน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=01-03-2009&group=3&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=01-03-2009&group=3&gblog=10 Sun, 01 Mar 2009 17:28:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-07-2012&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-07-2012&group=2&gblog=16 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[วิเคราะห์ The Dark Knight Rises จากสิ่งที่เห็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-07-2012&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-07-2012&group=2&gblog=16 Mon, 23 Jul 2012 11:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-05-2012&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-05-2012&group=2&gblog=15 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[john carter of mars น่าเสียดาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-05-2012&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-05-2012&group=2&gblog=15 Fri, 25 May 2012 10:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-05-2012&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-05-2012&group=2&gblog=14 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[MIB3 ทำให้ผมชอบ MIB]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-05-2012&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-05-2012&group=2&gblog=14 Fri, 25 May 2012 10:20:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-02-2012&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-02-2012&group=2&gblog=13 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการที่น่าสนใจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-02-2012&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-02-2012&group=2&gblog=13 Mon, 06 Feb 2012 18:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=30-12-2011&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=30-12-2011&group=2&gblog=12 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[รายการทีวี สะท้อนคุณภาพบุคคลากร : SBS heroes (영웅호걸)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=30-12-2011&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=30-12-2011&group=2&gblog=12 Fri, 30 Dec 2011 9:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-02-2011&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-02-2011&group=2&gblog=11 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อ เกมส์โชว์ และ วิถีสังคมไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-02-2011&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-02-2011&group=2&gblog=11 Sat, 12 Feb 2011 10:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-09-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-09-2009&group=2&gblog=10 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อ กับ ความรับผิดชอบทางสังคม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-09-2009&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=10-09-2009&group=2&gblog=10 Thu, 10 Sep 2009 10:03:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-05-2016&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-05-2016&group=1&gblog=31 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหา และ มุมมอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-05-2016&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=17-05-2016&group=1&gblog=31 Tue, 17 May 2016 9:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-05-2015&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-05-2015&group=1&gblog=30 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[กลไกและทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-05-2015&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-05-2015&group=1&gblog=30 Tue, 26 May 2015 9:12:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=19-11-2014&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=19-11-2014&group=1&gblog=29 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรรกะ หลักการ เหตุผล และ ข้อเท็จจริง สำคัญอย่างไรในชีวิตประจำวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=19-11-2014&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=19-11-2014&group=1&gblog=29 Wed, 19 Nov 2014 12:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-04-2014&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-04-2014&group=1&gblog=28 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[procedure]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-04-2014&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-04-2014&group=1&gblog=28 Thu, 24 Apr 2014 15:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-08-2013&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-08-2013&group=1&gblog=27 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[Free Speech]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-08-2013&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-08-2013&group=1&gblog=27 Sat, 24 Aug 2013 16:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-08-2013&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-08-2013&group=1&gblog=26 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[วิจารณ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-08-2013&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=22-08-2013&group=1&gblog=26 Thu, 22 Aug 2013 14:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=25 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ทฤษฎีดุลยภาพ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=25 Mon, 18 Feb 2013 23:18:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=24 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ตีวัวกระทบคราด กลไกการถ่วงความเจริญของประเทศไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=24 Mon, 18 Feb 2013 22:54:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=23 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[จงเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนอื่น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-02-2013&group=1&gblog=23 Mon, 18 Feb 2013 14:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-07-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-07-2012&group=1&gblog=22 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อยเปื่อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-07-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-07-2012&group=1&gblog=22 Fri, 06 Jul 2012 8:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-04-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-04-2012&group=1&gblog=21 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[วลี"ครูอังคณา"กับการ"ชำเราเด็ก"ผ่านโซเชียลเน็ทเวิร์คของสังคมไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-04-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-04-2012&group=1&gblog=21 Wed, 11 Apr 2012 12:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-04-2011&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-04-2011&group=1&gblog=20 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[คำคม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-04-2011&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-04-2011&group=1&gblog=20 Mon, 18 Apr 2011 15:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-02-2010&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-02-2010&group=1&gblog=19 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[คนมีคุณธรรม มีจริยธรรม เป็นอย่างไร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-02-2010&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-02-2010&group=1&gblog=19 Fri, 12 Feb 2010 9:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-09-2009&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-09-2009&group=1&gblog=18 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[สังคมการหาคนผิด : ปลักหล่มประเทศไทย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-09-2009&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-09-2009&group=1&gblog=18 Mon, 28 Sep 2009 14:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2007&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2007&group=1&gblog=17 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[คลื่นลูกที่สาม ชัดแจ้ง คลื่นลูกที่สี่ เริ่มก่อตัว]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2007&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-11-2007&group=1&gblog=17 Sun, 04 Nov 2007 11:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-06-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-06-2007&group=1&gblog=15 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-06-2007&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-06-2007&group=1&gblog=15 Tue, 12 Jun 2007 18:26:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-04-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-04-2007&group=1&gblog=14 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งที่เห็น สิ่งที่เป็น และ สิ่งที่ควรจะเป็น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-04-2007&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-04-2007&group=1&gblog=14 Mon, 23 Apr 2007 14:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-03-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-03-2007&group=1&gblog=13 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[เป้าหมาย และ วิธีการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-03-2007&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-03-2007&group=1&gblog=13 Wed, 28 Mar 2007 11:39:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=12 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[thinking model(๕)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=12 Mon, 26 Mar 2007 11:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=11 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[thinking model(๔)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=11 Mon, 26 Mar 2007 11:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=10 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[thinking model(๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=10 Mon, 26 Mar 2007 11:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=20-10-2011&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=20-10-2011&group=4&gblog=9 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-10-20 ช่วงเช้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=20-10-2011&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=20-10-2011&group=4&gblog=9 Thu, 20 Oct 2011 11:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-10-2011&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-10-2011&group=4&gblog=8 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-10-18 ระหว่างวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-10-2011&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=18-10-2011&group=4&gblog=8 Tue, 18 Oct 2011 16:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-10-2011&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-10-2011&group=4&gblog=7 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-10-12 set ระหว่างวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-10-2011&group=4&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=12-10-2011&group=4&gblog=7 Wed, 12 Oct 2011 14:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-10-2011&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-10-2011&group=4&gblog=6 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-10-06 ระหว่างวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-10-2011&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-10-2011&group=4&gblog=6 Thu, 06 Oct 2011 15:41:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-09-2011&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-09-2011&group=4&gblog=5 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-09-27 เร็ว(และแรง)กว่าที่คาด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-09-2011&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=28-09-2011&group=4&gblog=5 Wed, 28 Sep 2011 7:29:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=19-09-2011&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=19-09-2011&group=4&gblog=4 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-09-19 set update]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=19-09-2011&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=19-09-2011&group=4&gblog=4 Mon, 19 Sep 2011 11:06:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-08-2011&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-08-2011&group=4&gblog=3 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[2011-08-25 แล้ว set จะไปทางไหน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-08-2011&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-08-2011&group=4&gblog=3 Thu, 25 Aug 2011 9:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-04-2011&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-04-2011&group=4&gblog=2 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิกคืออะไร ทำไมต้องเทคนิก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-04-2011&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-04-2011&group=4&gblog=2 Sat, 23 Apr 2011 9:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-12-2008&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-12-2008&group=3&gblog=8 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีใคร ทำลาย ความน่าเชื่อถือของ ศาล ได้ ... นอกจากตัว ศาล เอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-12-2008&group=3&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-12-2008&group=3&gblog=8 Tue, 02 Dec 2008 11:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=14-11-2008&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=14-11-2008&group=3&gblog=7 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมผมถึงมองว่า พธม. มีตรรกะแปลกๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=14-11-2008&group=3&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=14-11-2008&group=3&gblog=7 Fri, 14 Nov 2008 15:55:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=27-09-2008&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=27-09-2008&group=3&gblog=6 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA["การเมืองใหม่" คืออะไรครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=27-09-2008&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=27-09-2008&group=3&gblog=6 Sat, 27 Sep 2008 17:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-09-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-09-2008&group=3&gblog=5 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ทนไม่ไหวแล้วครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-09-2008&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=06-09-2008&group=3&gblog=5 Sat, 06 Sep 2008 12:44:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=29-08-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=29-08-2008&group=3&gblog=4 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[อารยะขัดขืน เส้นแบ่งระหว่าง อารยะ กับ อนารยะ อยู่ตรงไหน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=29-08-2008&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=29-08-2008&group=3&gblog=4 Fri, 29 Aug 2008 15:04:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=20-06-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=20-06-2008&group=3&gblog=3 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ประชาธิปไตย คืออะไร? กันแน่]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=20-06-2008&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=20-06-2008&group=3&gblog=3 Fri, 20 Jun 2008 22:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=08-09-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=08-09-2007&group=3&gblog=2 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[มีปัญหา!! แก้ที่คน หรือ แก้ที่ระบบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=08-09-2007&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=08-09-2007&group=3&gblog=2 Sat, 08 Sep 2007 8:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=21-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=21-08-2007&group=3&gblog=1 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[หน่วยงาน อิสระ ไม่มีในโลก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=21-08-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=21-08-2007&group=3&gblog=1 Tue, 21 Aug 2007 18:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=05-06-2009&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=05-06-2009&group=2&gblog=9 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[terminator salvation ปัญหาไม่ได้อยู่ที่บท แต่อยู่ที่ผู้กำกับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=05-06-2009&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=05-06-2009&group=2&gblog=9 Fri, 05 Jun 2009 10:06:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=09-10-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=09-10-2008&group=2&gblog=8 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อ ทุกท่าน ครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=09-10-2008&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=09-10-2008&group=2&gblog=8 Thu, 09 Oct 2008 9:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-10-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-10-2008&group=2&gblog=7 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรากฏการณ์วิศาล ปรากฏการณ์ชูวิทย์ ปรากฏการณ์การอดกลั้น จุดเดือด อันตราย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-10-2008&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=04-10-2008&group=2&gblog=7 Sat, 04 Oct 2008 14:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-04-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-04-2008&group=2&gblog=6 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[coffee prince กับแนวคิดบางอย่างที่แผงอยู่ในนั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-04-2008&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=25-04-2008&group=2&gblog=6 Fri, 25 Apr 2008 7:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-09-2007&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-09-2007&group=2&gblog=5 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[เมล์นรก หมวยยกล้อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-09-2007&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-09-2007&group=2&gblog=5 Mon, 24 Sep 2007 21:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-08-2007&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-08-2007&group=2&gblog=4 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[Sunshine ประสบการณ์ ที่เลวร้ายที่สุดในการดูภาพยนตร์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-08-2007&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=23-08-2007&group=2&gblog=4 Thu, 23 Aug 2007 18:29:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-05-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-05-2007&group=2&gblog=3 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[spider-man 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-05-2007&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=02-05-2007&group=2&gblog=3 Wed, 02 May 2007 13:05:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=21-11-2006&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=21-11-2006&group=2&gblog=2 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[Casino Royale ขอคารวะแด่ Ian Fleming และ Martin Campbell]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=21-11-2006&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=21-11-2006&group=2&gblog=2 Tue, 21 Nov 2006 17:45:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-07-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-07-2005&group=2&gblog=1 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-07-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=24-07-2005&group=2&gblog=1 Sun, 24 Jul 2005 22:54:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=9 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[thinking model(๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=9 Mon, 26 Mar 2007 11:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=8 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[thinking model(๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=8 Mon, 26 Mar 2007 10:59:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=7 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาในทัศนคติของข้าพเจ้า(๓)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=7 Mon, 26 Mar 2007 10:56:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=6 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาในทัศนคติของข้าพเจ้า(๒)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=6 Mon, 26 Mar 2007 10:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=5 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาในทัศนคติของข้าพเจ้า(๑)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=5 Mon, 26 Mar 2007 10:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=4 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี-ชั่ว, ถูก-ผิด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=4 Mon, 26 Mar 2007 10:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=3 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำดีได้ดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=3 Mon, 26 Mar 2007 10:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=2 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[สีขาว กับ สีดำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=26-03-2007&group=1&gblog=2 Mon, 26 Mar 2007 10:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-01-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-01-2005&group=1&gblog=1 https://myopinion.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ใหญ่ทั้งหลาย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-01-2005&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=myopinion&month=11-01-2005&group=1&gblog=1 Tue, 11 Jan 2005 22:55:40 +0700